Coachen

Soms is het nodig om stil te staan bij situaties die je tegenkomt in je werk, zoals het leren stellen van grenzen, omgaan met conflicten, het effectiever aansturen van mensen, omgaan met stress, enzovoorts.
Hier kun je samen met een coach naar kijken. Door middel van gesprekken, inzichtgevende oefeningen, vaardigheidsoefeningen en feedback geven we het traject vorm.

Eén van de belangrijkste manieren van coaching is de zogenaamde ‘coaching – on – the -job’. Waar je direct in je werksituatie informatie krijgt en direct kunt toepassen, bijvoorbeeld in het aansturen van anderen.
Tijdens de intake kijken we of we met elkaar in zee willen en kunnen, en bepalen we het doel van de coaching.
Dan spreken we een serie vervolgsessies af, bijvoorbeeld 4 à 5 maal; de sessies duren 1,5 uur en vinden meestal om de 2 à 3 weken plaats. Tussentijds werk jij aan praktijkopdrachten.

Tot de uitgevoerde projecten behoren naast individuele coachingstrajecten, ook groeps- en teamcoaching waarbij wordt gefocust op de individuele leervraag binnen de groep rond de werksituatie.